1.Hizmet alanını kapsayan kanun ve yönetmeliklere hakim olmalıdır.

2. Soruşturma ve araştırma yöntemlerini bilmelidir.

3. Çalışmanın yapılabilirliğini değerlendirebilmeli, çalışmanın şeklini belirleyebilmeli ve müşteriye anlatabilmeli.

4. İhtiyaç halinde yeni çalışma yöntemleri belirleyebilmeli.

5. Uygulanacak yöntem ve mevcut riskler müşteriye anlatabilmeli.

6. Çalışmalarını gizli ve güvenli bir şekilde yürütebilmelidir.

7. Yürütülen çalışma ile ilgili raporlama, analiz ve değerlendirme yapılabilmeli ve sunulabilmelidir.

8. Müşteri memnuniyeti odakli çalışmalı ve çalışmalarını sunmalı.