1. Hizmetin yasal ve ahlaki durumu değerlendirilmeli.

2. Hizmeti talep edenin kimliği , hukuki haklılığı.

3. Hizmeti alanın konumu , statü açısından uygunluğu.

4. Hizmetin önceden belirlenen esaslarına bağlı olarak çalışmalı.

5. Hizmet gereği, vakıf olduğu bilgileri ifşa etmemeli.

6. Elde edilen bilgi ve belgeleri korumalı ve muhafaza etmelidir.

7. İnsan haklarına bağlı , herkese eşit mesafede olmalıdır.

8. Yasalardan aldığı yetkiyi kötüye kullanmayan , tarafsız ve objektif olmalı.

9. Hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit ve adil olmalıdır.

10. Özel Dedektiflik meslek etiğine bağlı ve temsil edebilme kabiliyetine sadık olmalıdır.