Öncelikle Özel Dedektif yetki aldığı ve yürüteceği çalışmanın amaç kapsam ve sonuç kısmını belirlemelidir. Bu belirlemeler yürütülen dedektiflik hizmetinin ahlaki ve yasal durumunu da ortaya koyacaktır. Neticede dedektiflik hizmeti ticari bir faaliyet olması nedeniyle yürütülen çalışmanın süre ve maliyetlerinin de belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan bu temel analiz sonrası Dedektiflik hizmeti için uygulanacak çalışma yöntemlerinin ortaya konması gerekmektedir.

Her olay kendi bünyesinde farklılıklar göstereceğinden, Dedektiflik hizmetinde uygulanacak çalışma yöntemi ve dolayısıyla istifade edilecek kaynaklarda farklı olacaktır. Bu çerçevede dedektif başlattığı bir Dedektiflik araştırmasını mevcut gelişmelere göre yöntem değişikliğine başvurulabilir. Dedektif çalışma süresinde değerlendirmeler yaparak bu durumu belirler. Burada dedektifin dikkat etmesi gereken, çalışmanın ve elde edilen bilgi-belgenin doğru değerlendirilmesidir.

Düzenli bir şekilde yürütülen dedektiflik hizmeti, faaliyetinin her aşamasının raporlanması, rapor dâhilinde kullanılan bilgi ve belgenin teyidinin yapılmış olması gerekmektedir. Yürütülen dedektiflik hizmetinin gereği raporların muhafaza altında bulunması ve gizliliğe riayet edilmesidir. Yürütülen dedektiflik hizmetinde gizlilik ile ilgili belirleyeceğimiz kriterler mevcut riske göre farklılık gösterebilir. Bir Dedektifin bu temel ilkelere göre yürütmüş olduğu Dedektiflik çalışmasını müşteriye sunulacak hale getirmesi gerekmektedir.