1. Çalışmanın Amaç – Kapsam ve Sonuç Kısmının Berlirlenmesi.

2. Çalışmanın Mali – Yasal ve Zamanın Belirlenmesi.

3. Çalışmanın Yöntem ve Kaynaklarının Belirlenmesi.

4. Çalışmanın seyrine göre durum değerlendirmesi yaparak ihtiyaca göre yeni yöntemlere yönelinmesi.

5. Elde edilen bilgilerin teyit edilmesi ve doğru değerlendirilmesi.

6. Yapılan çalışmaların her aşamasının raporlanması ve muhavaza altına alınması.

7. Yürütülen çalışmanın zarar görmemesi için gizlilik kriterlerinin belirlenmesi, Risk analizi yapılması.

8. Tamamlanan çalışmanın müşteriye sunulacak hale getirilmesi.