Dedikodu çıkarmak, Eşine iftira etmek, Eşiyle alay etmek, Eşini aşağılamak, Aile sırlarını açıklamak, Eşe hakaret etmek, Eşi ailesi ile görüştürmemek, Eşin ailesine hakaret etmek, Başkasını sevdiğini söylemek, Eşini sevmediğini söylemek, Aşırı kıskançlık göstermek, Bağımsız konut sağlamamak, Evlilik birliği görevlerini yerine getirmemek, Cimri olmak, Üvey çocuklara kötü davranmak, Aşırı borçlanıp eve haciz gelmesi, Kumar oynamak, Çalışıp eş ve çocuklarına bakmamak, Evi sık sık terk etmek, Eşi evden kovmak, Eşi dövmek, Eşin hastalığı ile ilgilenmemek, Tedaviden kaçınmak, Cinsel ilişki kuramamak, Eşini satacağını söylemek, Zorla ters ilişki kurmak, Dövmek için eşin üzerine yürümek, Çocukları aşırı şekilde dövmek, Eşin akrabalarını dövmek, Karşılıklı dövmek, Eşin dövülmesine seyirci kalmak, Eşe eşya fırlatmak, Eşi ısırmak, Eşi itmek, Eşi bir yere kilitlemek, Eşi tehdit etmek, Eşi yaralamak, Ev eşyasına zarar vermek, Sürekli, alkol almak, Tedavi yerine üfürükçüye götürmek, Tarikat toplantılarına katılmak, Eve habersiz karşı cinsten birini almak, Başkası ile yaşamak, Güven sarsıcı davranışta bulunmak, Telefon mesajı ile hakaret, İntihara kalkışmak, Haklı sebep olmaksızın yıkanmaktan kaçınmak,Eşinin karşı koymasına karşı yurt dışına çıkmak, Çift cinsiyetli olmak, Kocanın başka biriyle ters ilişkide bulunması, Eşini gerçek dışı bir konuda suçlamak, Kumar oynamak, Beddua etmek Karşılıklı hakaretleşme, Altını ıslatmak, Kocanın yüzünü tırmalama, Aleni olarak ölümle tehdit, Çocukları eve kilitlemek ve aç bırakmak, Cinsel uyumun ve doyumun sağlanamaması, Eşini ahlaksızlıkla itham etmek, Cinsel ilişkiden kaçınmak, Uslandırma hakkını aşacak şekilde çocukları dövmek, Eşini sevmediğini açıkça söylemek, Evli bir kişiye yakışmayan tavır ve davranışlar içinde olmak, Hakaret etmek, Sarhoş olarak evin eşyalarını kırmak, Eşin anne ve babasına karşı yardım görevini yerine getirmemesi, Uzun bir süre cinsel ilişki kurulamaması, Eşin tedavisini yaptırmama, Sürekli kavga etmek, İmkan olduğu halde bağımsız ev temin etmemek, Eşini çalıştığı yurtdışına götürmemek,Cumhuriyete karşı faaliyette bulunmak, Borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirmek. İntihara kalkışmak, Eş ile yatmama boşanma nedenidir.Kadının mesleğini icra etmesine mani olmak boşanma nedenidir. Eşinin rızasıl olmadan falcılık yapmak, Kadının evlilik öncesi cinsel ilişkiye girdiğini söylemesi boşanma nedenidir.Sürekli içki içmek boşanma nedenidir. Eşinin rızası dışında tarikat toplantılarına katılmak boşanma nedenidir.Aşırı şekilde borçlanarak bir çok icra takibine sebep olmak Güven sarsıcı davranışlara girme ,evine bakmama , eşine ilgisiz kalma , eşini itip kakma , temelden sarsılmadır.Eşinin erkekliğinin olmadığını söyleyerek başkaları yanında küçük düşürmek boşanma sebebidir.Eşini ameliyat olmuş annesine ziyarete göndermemek boşanma sebebidir.Tehdit boşanma sebebidir.