Dedektif adres tespiti çalışması: Ulaşılmak istenen kişilerin kimlik bilgilerinden yola çıkarak, ilgili kişinin ikamet ettiği yer,çalıştığı yer veya yaptığı bütün ticari faaliyetleri tespit edilebilmektedir.

 

Özel dedektif tarafından adres tespiti yapılacak kişi için gerekli olan bilgiler;

Tc Kimlik No

Baba ve Anne Adı

Doğum Tarihi Gün Ay Yıl

Anne Kızlık Soyadı

Adres tespiti yapılacak kişinin bilinen tüm bilgileri

 

Adres tespiti için özel Dedektif neden gereklidir: Tebligat yapılamıyan ve ikametgahı, meskeni veya iş yeri de bulunamıyan kimsenin adresi meçhul sayılır.Borçlu belirtilen adreste bulunamazsa (yani borçlu bu adresi terk etmişse veya zaten borçluyla bu adresin hiçbir irtibatı bulunmuyorsa), tebligat bila ikmal ilgili icra dairesine iade edilecektir. Bu durumda alacaklı taraf borçlunun yeni adreslerini banka, vergi dairesi, nüfus müdürlüğü (veya MERNİS), ticaret sicil memurluğu, tapu sicil müdürlüğü gibi yerlerden veya kendi araştırmaları neticesinde bulmaya çalışır ve bu yolla elde edeceği yeni adreslere yeniden ödeme emri gönderir. Prosedürlerin başlatılması ve sonuç alınması bazı durumlarda çok zaman almakta, zaman zaman borçlular bulunamamaktadır.Özel dedektifler borçlu tarafa direkt olarak odaklandığı için,borçlu kişinin adresinin belirsiz ve ulaşılamadığı durumlarda kesin ve net çözümler üretmektedir. Avukatlar genelde emniyet kanalı ile resmi olarak emniyetten borçlu hakkında adres tespiti istemektedir.Ancak genelde borçlular oldukları mekanıterketmiş durumdadırlar. Polis adres tespiti için ilgili adrese gittiğinde burada oturmuyor cevabı almaktadır.Bu tüp durumlarda Özel dedektikten yardım alınabilir.Dedektif geniş çaplı bir araştırma yaptığı için, bulunması istenen adres ve kişiler tespit edilmektedir.